Behandlinger

BehandlingerOmsorgstandplejen omfatter:

  • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser
  • Vejledning i tand- og mundpleje af borger, og evt. pårørende, plejepersonale og kontaktpersoner
  • Forebyggende og vedligeholdende behandling efter behov

Fordelene ved alle behandlinger skal klart overstige ulemperne for borgeren. Behandlingerne baseres på det, der er realistisk at gennemføre og vedligeholde i forhold til borgerens funktionsevne, og kan være af henholdende eller palliativ karakter.

 

De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesebehandlinger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingerne udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Visse behandlinger skal af hensyn til patientsikkerhed og tandplejepersonalets arbejdsmiljø udføres på kommunens omsorgstandplejeklinik på Gadehaveskolens Tandklinik, Gadehavegårdsvej 1 i Høje-Taastrup.

Transport/forflytning til klinik betales af borgeren selv. (Der kan søges om tilskud).