Behandlinger

BehandlingerOmsorgstandplejen omfatter:

  • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser
  • Vejledning i tand- og mundpleje af borger, og evt. pårørende, plejepersonale og kontaktpersoner
  • Forebyggende og vedligeholdende behandling efter behov

Fordelene ved alle behandlinger skal klart overstige ulemperne for borgeren. Behandlingerne baseres på det, der er realistisk at gennemføre og vedligeholde i forhold til borgerens funktionsevne, og kan være af henholdende eller palliativ karakter.

 

De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesebehandlinger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingerne udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Visse behandlinger skal af hensyn til patientsikkerhed og tandplejepersonalets arbejdsmiljø udføres på kommunens omsorgstandplejeklinik på Gadehaveskolens Tandklinik, Gadehavegårdsvej 1 i Høje-Taastrup.

Transport/forflytning til klinik betales af borgeren selv. (Der kan søges om tilskud).

Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 1. januar igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din omsorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger privat behandler. Find kontaktoplysningerne under ‘Kontakt’ i menulinjen øverst på denne side.