Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, og hvis egenomsorg er så begrænset, at der er behov for hjælp i almindelige daglige funktioner. Herunder en nedsat evne til at klare egen daglig pleje af mund og tænder.

Formålet med omsorgstandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at forebygge og afhjælpe smerter og ubehag fra mundhule og tænder
  • at medvirke til at forebygge almen sygdom som følge af dårlig mundhygiejne
  • at give borgeren mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter

 

Den kommunale omsorgstandpleje har et tæt samarbejde med plejecentre, bosteder, hjemmepleje mv. Tandplejen underviser i hensigtsmæssig mund- og tandpleje for borgere, der har behov for hjælp til dette, og yder råd og vejledning generelt og i forhold til den enkelte borger.

Du kan finde Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for omsorgstandpleje ved at klikke her.

 

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er: