Pris og egenbetaling

Pris og egenbetalingDet koster 520,- pr. år (2018) at være tilmeldt omsorgstandplejen (‘egenbetaling’). Beløbet reguleres en smule hvert år af Sundheds-ministeriet. Beløbet opkræves i 12 årlige rater for beboere i plejebolig; for øvrige tilmeldte sendes opkrævning 4 gange årligt.

Beløbet dækker alle tandplejebesøg inkl. undersøgelser, forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller protese. Eventuel transport til behandling på klinik er ikke inkluderet. Du kan læse mere om tilskud til transport / forflytning her Klik her for at læse mere om tilskud til transport / forflytning.

Hvis man er medlem af sygeforsikringen ’danmark’, kan man få et tilskud til egenbetalingen vedr. omsorgstandpleje på op til kr. 350,- (2018) pr. år.

Hvis man er tilmeldt omsorgstandplejeordningen, kan man ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten.

Det er  naturligvis frivilligt at være med i omsorgstandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.