Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenI Høje-Taastrup Kommune tilbydes omsorgstandpleje til alle beboere på kommunens plejecentre.

Omvisitering fra andre kommunale tandplejetilbud (børne- og ungdomstandpleje og specialtandpleje) foretages af den kommunale tandpleje.

Øvrige borgere visiteres efter konkret, individuel vurdering af kommunens visitation.

 

 

 

Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

  • Borgeren er over 18 år
  • Borgeren kan på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt benytte de almindelige tandplejetilbud
  • Borgeren har behov for omfattende eller fuldstændig personassistance
  • Muligheder for tandpleje/tandbehandling på et mindre specialiseret niveau skal være undersøgt og udtømt

 

Det er naturligvis frivilligt at tage imod tilbud om omsorgstandpleje.

htk-kontakt-tandplejen

Hvis man modtager omsorgstandpleje, og der efterfølgende sker ændringer, fx i funktion og egenomsorg, kan man blive udvisiteret til behandling i den almindelige tandpleje for voksne.

I visse tilfælde kan patienter, der har brug for et mere omfattende specialtilbud end omsorgstandpleje, blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Kontakt til Visitationen:
Telefon: 43 59 17 71
visitationsenheden@htk.dk

Man kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man har fået afslag på omsorgstandpleje, eller hvis man er utilfreds med behandlingen. (Se evt. mere ved at klikke her.)