Hvor kan man blive behandlet?

Hvor kan man blive behandlet?

I OMSORGSTANDPLEJEN
Hvis du er berettiget til omsorgstandpleje, kan du læse mere om hvordan du kommer med i ordningen her Klik her for at læse mere om hvordan du kommer med i omsorgstandpleje-ordningen.

PÅ TANDKLINIK
Du vælger selv din privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer og går til regelmæssigt eftersyn og behandling dér med de intervaller, der er aftalt med tandlægen eller tandplejeren.

Du kan frit skifte tandlæge eller tandplejer, hvis du ønsker det. Du kan finde en oversigt over dine lokale tandlæger eller tandplejere på sundhed.dk  eller i lokaltelefonbøgerne.
Det samme gælder, hvis du ønsker behandling hos en tandtekniker.

Hvis du har svært ved selv at komme til tandlægen eller tandplejeren, kan du arrangere transport / forflytning til behandling på tandklinikken eller tandplejerklinikken. Transportomkostningerne skal du selv betale. Der er dog i visse tilfælde mulighed for tilskud .

BEHANDLING I EGET HJEM
Hvis du ikke kan – eller ikke ønsker – at modtage tandbehandling på en tandklinik, kan du blive behandlet i dit eget hjem.

Nogle privatpraktiserende tandlæger og tandplejere tilbyder behandling i patienternes eget hjem. Spørg din tandlæge eller tandplejer.

Søg evt. på nettet efter tandlægevirksomheder, der tilbyder tandbehandling i patientens eget hjem og som medbringer mobilt behandlingsudstyr.

NØDBEHANDLING
Hvis du får brug for tandlæge- eller tandplejerhjælp uden for normal klinikåbningstid, skal du henvende dig til Region Hovedstadens Tandlægevagt .